Personlig Träning
Maximus erbjuder sina medlemmar genom sitt samarbete med Dimension Training tillgång till personlig träning i olika former på samtliga av våra anläggningar.
Genom att fylla i nedanstående uppgifter så är du ett steg närmare att få professionellt stöd mot dina mål.