Medlemsvillkor
Medlemskapet på Maximus Gym är personligt. Minimiåldern för att teckna autogiro är 18 år, för medlemmar under 18 år krävs att målsman tecknar medlemskap för dennes räkning. Vid varje träningstillfälle ska medlemmen alltid stämpla in. Som medlem är du skyldig att meddela Maximus Gym ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. Träningskort kan köpas via Hemsidan under länk eller i receptionen. Klippkortet är giltigt 12 mån från och med inköpsdatum.
Betalningar via Autogiro innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. Dragning belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Betalaren ska se till att täckning finns på kontot på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Vid utebliven betalning skickas ärendet vidare till inkasso.
Autogiroavtalen har en obligatorisk uppsägningstid på 3 månader (avvikelser kan uppkomma vid uppvisande av läkarintyg). Autogiroavtalen är frysbara till en kostnad av 200 kr, max en gång per år, max 2 månader. Frysning mot uppvisat läkarintyg är kostnadsfritt. Frysning kan ej ske i efterskott. Överlåtelse av träningskort kan ske mot en kostnad av 200 kr.
Medlem ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant skick att de utan risk kan träna hos oss. Maximus Gym ansvarar inte för personskador som uppkommit pga olycksfall när du tränar i våra lokaler. Vi rekommenderar varje medlem att teckna egen olycksfallsförsäkring.
Medlem förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselregler och användning utav utrustning. Maximus Gym ansvarar ej för förlorade ägodelar.
I fall av regelbrott såsom stöld, olämpligt uppträdande, stängs man av från verksamheten och förlorar sitt medlemskap med omedelbar verkan. Återbetalning av kortavgift sker ej. Vid utlåning av sitt personliga medlemskap till annan person, eller att släppa in icke behörig person på obemannade tider, så spärras kortet och det kostar 500 kr att få det aktiverat.
Åldersgräns på gymmet är 15 år.
GDPR
Som medlem godkänner du att Maximus Gym sparar information om dig. Vi behöver personnummer, adress, mejladress, kontonummer och mobilnummer. Detta för att kunna kommunicera med dig och att kunna dra autogiro. Vid inaktivitet och inget medlemskap under mer än 6 månader raderar vi informationen.